1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Spitalul din Mioveni angajează

spital mioveniSpitalul Orășenesc Mioveni organizează concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante contractuale pe perioadă nedeterminată:

Compartiment gastroenterologie:
Asistent medical principal generalist – 3 posturi
Asistent medical generalist – un post
Infirmieră debutant – 3 posturi
Îngrijitoare – un post

Secția pediatrie
Asistent medical generalist – un post
Asistent medical debutant – 2 posturi
Infirmieră debutant – un post
Îngrijitoare – un post

Compartiment neonatologie:
Asistent medical generalist – un post
Asistent medical debutant – un post
Infirmieră debutant – două posturi
Îngrijitoare – un post

Secția obstetrică ginecologie:
Asistent medical principal generalist – 2 posturi
Asistent medical generalist – 2 posturi
Asistent medical debutant – 2 posturi
Infirmieră debutant – 6 posturi
Îngrijitoare – 2 posturi

Bloc operator:
Asistent medical principal generalist – 2 posturi
Asistent medical generalist – 4 posturi
Infirmieăa debutant – 3 posturi
Îngrijitoare – 2 posturilor

Compartiment ortopedie și traumatologie:
Asistent medical principal generalist – un post
Asistent medical generalist – 2 posturi
Asistent medical debutant – un post
Infirmieră debutant – 3 posturi
Îngrijitoare – un post

Secția chirurgie generală:
Asistent medical generalist – 2 posturi
Infirmieră debutant – 2 posturi
Îngrijitoare – un post

Compartiment chirurgie vasculară:
Asistent medical generalist – 3 posturi
Infirmieră debutant – 3 posturi
Îngrijitoare – un post

Compartiment A.T.I.:
Asistent medical principal generalist – un post
Asistent medical debutant – 2 post
Infirmieră debutant – 3 posturi
Îngrijitoare – un post

Secția recuperare, medicina fizica și balneologie:
Asistent medical generalist – un post
Infirmieră debutant – un post
Îngrijitoare – un post

Laborator analize medicale:
Asistent medical principal laborator – un post
Îngrijitoare – un post

Laborator radiologie și imagistică medicală:
Asistent medical radiologie – 2 posturi

Farmacie
Asistent medical – un post

Compartiment primire urgențe:
Îngrijitoare – 2 posturi

Sterilizare
Asistent medical generalist – un post

ACTE NECESARE PENTRU CONCURS
Dosarul de inscriere la concurs se depune la serviciul resurse umane din cadrul Spitalului Orăşenesc Mioveni până la data de: 07.02.2020, ora 14.00 şi va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului instituţiei
publice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte
care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care
atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea
sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea
în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care
candidează (se poate depune la dosar o declaraţie pe propria răspundere că
nu are antecedente penale, cu obligaţia candidatului de a completa dosarul
de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului);
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de
către medicul de familie al candidatului său de către unităţile sanitare
abilitate;
g) curriculum vitae;
h) certificat de membru eliberat de OAMMR;
i) taxa de înscriere – 50 lei;

Actele prevazute la literele b)-d) se prezintă însoţite de documentele
originale, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii specifice de ocupare a posturilor:
– Asistent medical principal – diplomă de absolvire şcoala postliceală sau echivalentă (PL) ; adeverinţă grad principal, autorizaţie de liberă practică.
– Asistent medical – diploma de absolvire şcoala postliceală sau echivalentă (PL); 6 luni vechime, autorizaţie de liberă practică.
– Asistent medical debutant – diploma de absolvire şcoala postliceală sau echivalentă (PL); autorizaţie de libera practică.
– Infirmieră – certificat de calificare profesională – infirmieră (sau dovada că urmează cursul).
– Îngrijitoare – fără vechime

Tipul probelor de concurs:
Proba scrisă va avea loc în data de 17.02.2020, pentru asistenţi
medicali şi în data de 19.02.2020 pentru infirmiere şi îngrijitoare, iar proba
practică/interviul în data de 21.02.2020 pentru asistenţi medicali şi în data de
25.02.2020 pentru infirmiere şi îngrijitoare. Locaţia probelor de concurs se
va comunica pe site –ul spitalului.

Calendarul concursului:
Încheierea procedurii de depunere a dosarelor de concurs: 07.02.2020
orele 14.00.
Rezultatele verificării/selectării dosarelor de concurs: 10.02.2020 .
Termenul de depunere a contestaţiei la selectia dosarelor: 11.02.2020.
Termenul de solutionare a contesţiei la selecţia dosarelor: 12.02.2020.

Proba scrisă: va avea loc în data de 17.02.2020, ora 09,30 pentru asistenţi medicali generalişti; 17.02.2020, ora 14.00 asistent de farmacie, asistent medical radiologie
şi asistent medical laborator; 19.02.2020 începând cu ora 09.30 pentru infirmiere şi îngrijitoare;
Afişarea rezultatelor probei scrise:
– 18.02.2020 pentru asistenţi medicali generalişti, asistent de
farmacie, asistent medical radiologie şi asistent medical laborator.
– 20.02.2020 pentru înfirmiere şi îngrijitoare.
Termenul de depunere a contestaţiei la proba scrisă: cel mult 24 ore
de la data afişării rezultatului probei scrise.
Termenul de soluţionare a contestaţiei la proba scrisă: cel mult 24 ore
de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Proba practica/Interviul va avea loc în data de 21.02.2020 pentru asistenţi medicali generalişti, asistent de farmacie, asistent medical radiologie şi asistent medical laborator. 25.02.2020 pentru infirmiere şi îngrijitoare.
Rezultatul proba practică/interviului: maxim 24 ore de la data finalizării probei,.

Termenul de depunere a contestaţiei la proba practică /interviu: cel mult 24 ore de la data afişării rezultatului probei practice/interviu.

Tematica şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina
de internet a spitalului www.spitalmioveni.ro. Relaţii la telefon 0730013970 – compartiment resurse umane – persoana de contact: Ec. Diniaş Elena.

Elevii din Mioveni care învață în școlile și liceele din Pitești au transport urban gratuit pe autob... Articol publicat de ARGESFOCUS.RO - vineri, 18 septembrie Consiliul Local Mioveni a adoptat Hotărârea 142/17.09.2020, prin care se aprobă Convenția de colaborare între SC PUBLITRANS 2000 S.A. și Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Mioveni, privind asigurarea transportului urban gratuit cu mijloace ...
Argeș: 24 de morți și 85 de răniți în accidente rutiere! Articol publicat de ARGESFOCUS.RO - vineri, 18 septembrie 2020 În perioada ianuarie-august 2020, pe raza judeţului Argeş s-au produs 95 de accidente rutiere grave, soldate cu decesul a 24 de persoane şi rănirea gravă a altor 81 de persoane, reprezentând aproximativ 21,5 % din totalul accidentelor rutiere. F...
ZI ALBĂ PE DRUMURILE DIN ARGEŞ, ÎN CADRUL ROADPOL SAFETY DAYS Articol publicat de ARGESFOCUS.RO - vineri, 18 septembrie 2020 În perioada 16-22 septembrie a.c., poliţiştii argeşeni acţionează pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră, în cadrul Proiectului Roadpol Safety Days, destinat conştientizării tuturor participanţilor la trafic cu privire la riscurile la car...
Cristian Gentea: Decongestionarea traficului în Piteşti, printre principalele mele priorităţi Articol publicat de ARGESFOCUS.RO - vineri, 18 septembrie 2020 Candidatul PSD la Primăria Piteşti, Cristian Gentea a anunţat că decongestionarea traficului în Piteşti este printre principalele sale priorităţi. “Vizăm proiecte majore destinate decongestionării semnificative a orașului: 1.Realizarea a două n...
Cristian Gentea: Am ambiții mari pentru micii fotbaliști Articol publicat de ARGESFCUS.RO - joi, 17 septembrie 2020  Ca președinte al Consiliului de Administrație al F.C. Argeș, Cristian Gentea s-a implicat atât în fotbal, cât și în alte sporturi. A înființat secții noi în cadrul clubului, precum Box, Atletism, Natație, Karate și Judo. Cea mai mare ambiție a...
N-ai fost niciodată aici și E pericoloso sporgersi – filmele acestui week-end la Cinematograful Bucu... Articol publicat de ARGESFOCUS.RO - joi, 17 septembrie 2020 Sâmbătă, 19 septembrie 2020, de la ora 18.00, la Cinematograful de artă „București” va fi proiectat filmul „N-ai fost niciodată aici”, cu Joaquin Phoenix, în regia lui Lynne Ramsay, un film cu două premii la Cannes  - pentru cel mai bun actor ...
Atenție! Posibil disconfort olfactiv în cartierul Prundu Articol publicat de ARGESFOCUS.RO - joi, 17 septembrie 2020 SC Apă Canal 2000 SA aduce la cunoştinţa publică că în perioada 21.09. - 16.10.2020, în  zona riverană Staţiei de Epurare Piteşti, situată în cartierul Prundu, există posibilitatea apariţiei unui disconfort produs de mirosuri caracteristice nă...
Spitalul Județean de Urgență Pitești marchează Ziua Mondială a Siguranței Pacientului. Clădirea inst... Articol publicat de ARGESFOCUS.RO - joi, 17 septembrie 2020 Clădirea Spitalului Județean de Urgență Pitești (SJUP) va fi iluminată în portocaliu, de Ziua Mondială a Siguranței Pacientului. Ca și anul trecut, SJUP se alătură inițiativei Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) pentru a sărbători Ziua Mondial...
Măsuri pentru sprijinirea sectorului Horeca la Pitești Articol publicat de ARGESFOCUS.RO - joi, 17 septembrie 2020 În vederea sprijinirii societăților comerciale cele mai afectate de contextul pandemic, Primăria Municipiului Pitești a decis aplicarea următoarelor măsuri pentru sprijinul sectorului HORECA 1.    Se reduc cu 50% tarifele pentru serv...
Anunț important de la Poliția Locală Articol publicat de ARGESFOCUS.RO - joi, 17 septembrie 2020 La acest moment, Poliţia Locală a Municipiului Piteşti este inclusă în ansamblul misiunilor specifice desfăşurate de către Inspectoratului Judetean de Politie Argeş, fiind angrenată cu prioritate în activităţile de organizare a dispozitivelor specif...
Genteastanga
Dispeceratsedc
Bannerusr
Magic
Cristian Gentea: Noul stadion al Piteştiului va fi o bijuterie în palmaresul arenelor naţionale Articol de ARGESFOCUS.RO – Publicat duminică, 20 septembrie 2020 O sală polivalentă, un stadion reconstruit de la zero, investititiile permanente in infrastructura sportului argesean, aplicarea unei strategii coerente pentru atragerea tine...
CRISTIAN GENTEA: ORGANIZĂM LA PITEȘTI FESTIVALUL CARE VA PUNE ORAȘUL PE HARTA MARILOR EVENIMENTE DIN... Articol de ARGESFOCUS.RO – Publicat sâmbătă, 19 septembrie 2020 Turismul festivalier - ca fenomen social ce contribuie la dezvoltarea durabilă – reprezintă o prioritate pentru majoritatea orașelor: 88 de festivaluri și evenimente culturale...
Baciupmp
Centrulculturalmioveni
Logosedc
 
salubritate 1
 Ziare Online

Primaria Mioveni

Primaria Bascov

Ziare
 
salubritate2000