1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Branşarea la reţeaua de apă şi racordarea la reţeaua de canalizare a imobilelor din aria Apă Canal 2000 Piteşti

bransare acpSocietatea Apă Canal 2000 SA Piteşti, operator regional al serviciilor de apă şi de canalizare în judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă că branşarea la reţeaua de apă şi racordarea la reţeaua de canalizare a imobilelor din aria de operare se realizează în conformitate cu legislaţia specifică în domeniu şi cu Regulamentul consolidat şi armonizat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale ADIA, judeţul Argeş, care cuprinde următoarele prevederi:

Branşarea tuturor utilizatorilor de apă, persoane fizice sau juridice, la reţelele de alimentare cu apă se poate face doar în baza avizului definitiv, eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de execuţie.

Executarea lucrărilor de reparaţii, modernizări, extinderi pentru alimentarea cu apă şi canalizare, inclusiv a branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare, se va face numai după obţinerea autorizaţiei de construire şi a certificatului de urbanism, acte solicitate şi eliberate în condiţiile legii beneficiarului lucrării respective, documente care vor avea la bază avizul definitiv al Operatorului.

Orice utilizator care doreşte să sa branşeze/racordeze la reţeaua publică de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să depună la Operator o Comandă pentru întocmire proiect tehnic şi ulterior o Comandă de execuţie lucrare branşament apă şi/sau racord canalizare.

Comanda pentru întocmire proiect tehnic se va depune împreună cu următoarele documente:

a) act(e) de identitate proprietar(i) sau reprezentant firmă
b) act de proprietate / închiriere / moştenire şi acord proprietar în cazul închirierii (scris - dacă proprietarul este persoană juridică sau notarial - între persoane fizice)
c) plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă
d) adeverinţă cu număr stradal, dacă este cazul
e) breviar de calcul pentru debitul şi presiunea necesare în punctul de branşare (pentru persoane juridice)
f) certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi certificat de înregistrare fiscală (pentru persoane juridice)
g) act constitutiv în cazul persoanelor juridice şi menţionarea codului IBAN
h) dovadă achitare contravaloare aviz(e) şi proiect(e)
i) alte documente solicitate de operator, astfel:

- pentru utilizatorii persoane fizice memoriul tehnic privind necesarul de apă va fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere prin care utilizatorul va declara: totalitatea suprafeţelor construite şi neconstruite, numărul de persoane ce locuiesc în imobil şi/sau nr. animalelor domestice mari (porci, vaci, cai), numărul punctelor de consum la adresa imobilului precum şi dacă deţine surse proprii de alimentare cu apă, pentru a determina consumul pe baza normelor medii şi dimensiunile corespunzătoare branşamentului; în plus solicitantul va specifica dacă doreşte debit suplimentar, scopul şi cantitatea, fiind excluse debitele pentru agricultură.
- pentru dezvoltatorii de locuinţe vor fi solicitate aceleaşi documente ca şi utilizatorilor persoane juridice, la care se adaugă memoriul tehnic privitor la necesarul de apă QMED, QMIN, QMAX.

Persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea în incinte şi clădiri comune, indiferent de destinaţia acestora, au obligaţia să fie branşate la reţeaua de apă prin branşament individual contorizat.

Persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţi cu impact asupra mediului în incinte şi clădiri comune, indiferent de destinaţia acestora, au obligaţia sa fie racordate la reţeaua de canalizare prin racord individual cu cămin/punct de control pentru monitorizare calitate apă uzată, acolo unde operatorul o cere.

La solicitarea avizului de racordare, în vederea evacuării apelor uzate, utilizatorul va pune la dispoziţie date asigurate de un proiectant autorizat, respectiv breviare de calcul cu estimări ale debitelor şi compoziţiei apelor uzate care urmează a fi evacuate în canalizarea localităţii, prezentând buletine de analiză a compoziţiei şi cronograma debitelor de ape uzate.

Racordarea de noi utilizatori la reţeaua de canalizare se face numai de către personalul autorizat, după un proiect aprobat de operator, şi poate fi efectuată în unul dintre următoarele moduri:

- utilizând căminul de vizitare atunci când noul racord este amplasat la o cotă ridicată, iar curgerea se asigură gravitaţional sau, când racordul este la cotă joasă, se va asigura pomparea apei;
- prin realizarea unui cămin nou pe canalul de serviciu.

Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti reaminteşte că execută lucrări de branşare/racordare numai la limita de proprietate, urmând ca fiecare beneficiar să efectueze lucrarea pe domeniul privat numai cu firme specializate în lucrări de apă şi canalizare, autorizate conform actelor normative în vigoare. Se impune ca instalaţiile interioare să corespundă standardelor în vigoare şi să nu constituie un impediment pentru distribuţia apei potabile sau un pericol pentru branşament. O lucrare realizată necorespunzător poate afecta grav calitatea apei şi poate pune în pericol sănătatea consumatorilor alimentaţi din acel branşament.

Realizarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare fără avizul societăţii Apă Canal 2000 SA este clandestină şi atrage răspunderea atât pentru utilizator cât şi pentru executantul lucrării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Piaţa Dacia din Mioveni, program special pentru minivacanţa de 1 Decembrie Primăria orașului Mioveni informează că în preajma Zilei Naţionale programul de funcționare a Pieței Agroalimentare "Dacia" va fi unul special: Joi, 30 noiembrie - program până la ora 15.00Vineri, 1 decembrie - închis Programul va reveni la normal începând de sâmbătă, 2 decembrie 2017.
Secretarul de stat Robert Tudorache ne asigură: România dispune de necesarul de gaze natural România dispune de necesarul de gaze naturale care să deservească populația țării, în cazul iernii care se apropie. Deși există voci care susuțin că România nu ar face față cu alimentarea cu gaze naturale a populației, în cazul unei ierni grele, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Robert Tudorache, a ...
Branşarea la reţeaua de apă şi racordarea la reţeaua de canalizare a imobilelor din aria Apă Canal 2... Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti, operator regional al serviciilor de apă şi de canalizare în judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă că branşarea la reţeaua de apă şi racordarea la reţeaua de canalizare a imobilelor din aria de operare se realizează în conformitate cu legislaţia specifică în domeniu şi cu Reg...
Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea a organizat ultimul Comitet de Bazin din acest an Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea a organizat joi, 23 noiembrie, ultima ședință a Comitetului de Bazin Argeș – Vedea, din acest an. Condusă de subprefectul județului Argeș, Gabriel Stoian, întâlnirea a avut pe ordinea de zi subiecte de interes atât pentru administratorii resurselor de apă cât și pen...
 Sistarea furnizării apei potabile în municipiul Piteşti, cartier Craiovei, în data de 14 noiembrie ... Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti va sista furnizarea apei potabile în municipiul Piteşti, în ziua de marţi 14.11.2017, între orele 9.00 - 15.00, fiind afectaţi următorii utilizatori din cartierul Craiovei: - blocurile: 9 - 19, A - E, Bloc CFR, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu";- PT 803. Oprirea furniză...
Protejarea instalaţiilor de apă pe timpul sezonului rece Societatea APĂ CANAL 2000 S.A. reaminteşte utilizatorilor serviciului de alimentare cu apă că odată cu sosirea sezonului rece este necesar a se lua măsuri de prevenire pentru preîntâmpinarea îngheţării componentelor instalaţiei de alimentare cu apă. Astfel, în conformitate cu Regulamentul consolidat şi armon...
Secretarul de stat Robert Tudorache anunţă schimbarea Legii Energiei Reprezentanții Ministerului Energiei lucrează la schimbarea Legii Energiei din cauza blocajelor de natură administrativă și legală cu care se confruntă aleșii locali, în special. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Energiei, Robert Tudorache, schimbările care vor surveni, dacă vor fi aprobate, prevăd...
Program prelungit la taxe şi impozite în Mioveni Primăria oraşului Mioveni aduce la cunoștința contribuabililor că până la data de 30.09.2017 se pot achita impozitele și taxele datorate bugetului local aferente semestrului II fără majorări de întârziere. Începând cu data de 01.10.2017, pentru debitele restante se vor calcula majorări de întârziere în cuant...
Argeşeanul Robert Tudorache, prezent la Reuniunea Ministerială la Nivel Înalt din domeniul energiei Ministrul român al Energiei, Toma Petcu, și ministrul secretar de stat în același minister, argeșeanul Robert Tudorache, au fost prezenți la cea de-a IV-a Reuniune Ministerială la Nivel Înalt pe Tema Cooperării Regionale din Centrul și S-E-ul Europei (CESEC) din Domeniul Energiei. Alături de cei doi reprezen...
Primarul Gheorghe Stancu despre Zona Metropolitană: Se impune modificarea legii! Primarul comunei Bascov, Gheorghe Stancu, s-a referit la Zona Metropolitană și problema transportului, de care este foarte nemulțumit. "Zona Metropolitană nu ar trebui desființată. Există în toată Europa, dar și în mai multe județe din România. Ar trebui modificată legea. Nu se poate ca transportul public să...
Amenzi pe bandă rulantă pentru şoferii argeşeni În ultimele 24 de ore, poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Argeş şi cei ai structurilor municipale şi orăşeneşti de poliţie rutieră au continuat acţiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum şi pentru conştientizarea conduc...
Mandate puse în executare de poliţişti Trei persoane, cu vârste cuprinse între 29 și 42 de ani, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a pedepsei închisorii au fost depistate de polițiști. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și cei ai Secț...
Centrul Cultural Mioveni vă urează Sărbători fericite! Sărbătoarea Crăciunului se apropie, ocazie cu care, echipa Centrului Cultural - Educativ Mioveni urează, transmite și mulțumește: cadrelor didactice, colaboratorilor, părinților și copiiilor, dar și tuturor locuitorilor orașului Mioveni, ce...
Primarul Ion Georgescu vă urează La mulţi ani! Primarul oraşului Mioveni, Ion Georgescu, transmite un mesaj special cu ocazia sărbătorii Naşterii Domnului. "Fie ca marea sărbătoare a Naşterii Domnului să reînnoiască în fiecare dintre noi speranţa şi bucuria de a fi împreună cu cei drag...
Programul farmaciilor din Mioveni de Crăciun şi Revelion În perioada 25 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, cetăţenii din Mioveni, dar şi cei din zonele limitrofe care vor avea nevoie de medicamente vor avea la dispoziţie câteva farmacii, ce vor funcţiona după un program special, astfel: •Farmacia...
 
salubritate 1
 Ziare Online

Primaria Mioveni

Primaria Bascov

Ziare
 
salubritate2000