1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Branşarea la reţeaua de apă şi racordarea la reţeaua de canalizare a imobilelor din aria Apă Canal 2000 Piteşti

bransare acpSocietatea Apă Canal 2000 SA Piteşti, operator regional al serviciilor de apă şi de canalizare în judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă că branşarea la reţeaua de apă şi racordarea la reţeaua de canalizare a imobilelor din aria de operare se realizează în conformitate cu legislaţia specifică în domeniu şi cu Regulamentul consolidat şi armonizat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale ADIA, judeţul Argeş, care cuprinde următoarele prevederi:

Branşarea tuturor utilizatorilor de apă, persoane fizice sau juridice, la reţelele de alimentare cu apă se poate face doar în baza avizului definitiv, eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de execuţie.

Executarea lucrărilor de reparaţii, modernizări, extinderi pentru alimentarea cu apă şi canalizare, inclusiv a branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare, se va face numai după obţinerea autorizaţiei de construire şi a certificatului de urbanism, acte solicitate şi eliberate în condiţiile legii beneficiarului lucrării respective, documente care vor avea la bază avizul definitiv al Operatorului.

Orice utilizator care doreşte să sa branşeze/racordeze la reţeaua publică de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să depună la Operator o Comandă pentru întocmire proiect tehnic şi ulterior o Comandă de execuţie lucrare branşament apă şi/sau racord canalizare.

Comanda pentru întocmire proiect tehnic se va depune împreună cu următoarele documente:

a) act(e) de identitate proprietar(i) sau reprezentant firmă
b) act de proprietate / închiriere / moştenire şi acord proprietar în cazul închirierii (scris - dacă proprietarul este persoană juridică sau notarial - între persoane fizice)
c) plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă
d) adeverinţă cu număr stradal, dacă este cazul
e) breviar de calcul pentru debitul şi presiunea necesare în punctul de branşare (pentru persoane juridice)
f) certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi certificat de înregistrare fiscală (pentru persoane juridice)
g) act constitutiv în cazul persoanelor juridice şi menţionarea codului IBAN
h) dovadă achitare contravaloare aviz(e) şi proiect(e)
i) alte documente solicitate de operator, astfel:

- pentru utilizatorii persoane fizice memoriul tehnic privind necesarul de apă va fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere prin care utilizatorul va declara: totalitatea suprafeţelor construite şi neconstruite, numărul de persoane ce locuiesc în imobil şi/sau nr. animalelor domestice mari (porci, vaci, cai), numărul punctelor de consum la adresa imobilului precum şi dacă deţine surse proprii de alimentare cu apă, pentru a determina consumul pe baza normelor medii şi dimensiunile corespunzătoare branşamentului; în plus solicitantul va specifica dacă doreşte debit suplimentar, scopul şi cantitatea, fiind excluse debitele pentru agricultură.
- pentru dezvoltatorii de locuinţe vor fi solicitate aceleaşi documente ca şi utilizatorilor persoane juridice, la care se adaugă memoriul tehnic privitor la necesarul de apă QMED, QMIN, QMAX.

Persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea în incinte şi clădiri comune, indiferent de destinaţia acestora, au obligaţia să fie branşate la reţeaua de apă prin branşament individual contorizat.

Persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţi cu impact asupra mediului în incinte şi clădiri comune, indiferent de destinaţia acestora, au obligaţia sa fie racordate la reţeaua de canalizare prin racord individual cu cămin/punct de control pentru monitorizare calitate apă uzată, acolo unde operatorul o cere.

La solicitarea avizului de racordare, în vederea evacuării apelor uzate, utilizatorul va pune la dispoziţie date asigurate de un proiectant autorizat, respectiv breviare de calcul cu estimări ale debitelor şi compoziţiei apelor uzate care urmează a fi evacuate în canalizarea localităţii, prezentând buletine de analiză a compoziţiei şi cronograma debitelor de ape uzate.

Racordarea de noi utilizatori la reţeaua de canalizare se face numai de către personalul autorizat, după un proiect aprobat de operator, şi poate fi efectuată în unul dintre următoarele moduri:

- utilizând căminul de vizitare atunci când noul racord este amplasat la o cotă ridicată, iar curgerea se asigură gravitaţional sau, când racordul este la cotă joasă, se va asigura pomparea apei;
- prin realizarea unui cămin nou pe canalul de serviciu.

Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti reaminteşte că execută lucrări de branşare/racordare numai la limita de proprietate, urmând ca fiecare beneficiar să efectueze lucrarea pe domeniul privat numai cu firme specializate în lucrări de apă şi canalizare, autorizate conform actelor normative în vigoare. Se impune ca instalaţiile interioare să corespundă standardelor în vigoare şi să nu constituie un impediment pentru distribuţia apei potabile sau un pericol pentru branşament. O lucrare realizată necorespunzător poate afecta grav calitatea apei şi poate pune în pericol sănătatea consumatorilor alimentaţi din acel branşament.

Realizarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare fără avizul societăţii Apă Canal 2000 SA este clandestină şi atrage răspunderea atât pentru utilizator cât şi pentru executantul lucrării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Piteştiul rămâne fără apă. Vezi cartierele afectate! Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti anunţă că, din cauza complexităţii lucrărilor necesare pentru remedierea avariei din Piteşti, bulevardul Republicii, furnizarea apei potabile este întreruptă şi astăzi 9 octombrie 2018, până la ora 15, fiind afectaţi utilizatorii din zona cuprinsă între strada Cozia şi Gar...
Lucrările specifice în sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare pe domeniul public sunt execut... Societatea Apă Canal 2000 SA, operator regional al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Argeş, informează că pe domeniul public al localităţilor din aria sa de operare lucrările specifice în sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare sunt executate exclusiv de SC Apă Canal 2000 SA....
Se opreşte apa în Piteşti. Vezi în ce cartiere! Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti anunţă că în ziua de miercuri 27 iunie 2018, între orele 09.00 - 12.00, furnizarea apei potabile va fi sistată în municipiul Piteşti, cartier Gavana, Balotesti, Grigoresti, Grigorie Leu, Nicolae Labis, Petre Ispirescu, Antim Ivireanu. Oprirea furnizării apei este urmare a...
Apă Canal anunţă oprirea apei în Piteşti, cartier Trivale, şi Moşoaia, în data de 25 iunie 2018 Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti anunţă că în ziua de luni 25 iunie 2018, între orele 09.00 - 12.00, furnizarea apei potabile va fi sistată în municipiul Piteşti, cartier Trivale, şi parţial în comuna Moşoaia. Oprirea furnizării apei este urmare a faptului că Distribuţie Energie Oltenia S.A. va întrerupe...
Măsuri pentru intrarea în legalitate a utilizatorilor clandestini ai serviciilor prestate de Apă Can... Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti, operator regional al serviciilor de apă şi de canalizare în judeţul Argeş, continuă campania de identificare a pierderilor de apă din sistemul public, dar şi de verificare a clienţilor săi în ceea ce priveşte legalitatea utilizării serviciilor prestate, în baza contractel...
Racordarea la reţelele de apă şi de canalizare executate cu fonduri europene a imobilelor din Topolo... Societatea Apă Canal 2000 S.A. Piteşti anunţă finalizarea lucrărilor executate în oraşul Topoloveni (străzile Inuri şi Crinteşti) şi în comunele Albota, Moşoaia şi Merişani prin Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş" şi invită cetăţenii din aceste localităţ...
Robert Tudorache, în China la un seminar dedicat cooperării economice cu țările din Europa Centrală ... Președintele ALDE Pitești Robert Tudorache a fost prezent, în calitate de secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei, într-o vizită de lucru de 10 zile în China. Robert Tudorache a participat la Beijing la "Belt and Road International Financial Excange and Cooperation Seminar", un Forum dedicat oportuni...
Prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti S.C. APĂ CANAL 2000 S.A., cu sediul social în B-dul I.C. Brătianu nr. 24A, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J03/185/2000, CUI 13009001, în vederea prestării serviului public de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi pentru prestarea serviciilor conexe (emitere autorizaţii, analize de laborator...
Apă Canal 2000 participă la Forumul Regional al Apei Dunăre - Europa de Est  EXPOAPA 2018 Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti participă în aceste zile la Forumul Regional al Apei Dunăre - Europa de Est, care se desfăşoară la Bucureşti, Palatul Parlamentului, în perioada 14 - 16 mai 2018. Forumul este organizat de Asociaţia Română a Apei, iar manifestările cuprinse în cadrul acestuia se adresează...
Lactate Brădet vă urează Sărbători fericite! Învierea Domnului să vă încălzească sufletele, să vă lumineze zilele şi să vă deschidă inimile spre iubire, credință și iertare. Hristos a Înviat! Director general, Marius Badea
 
salubritate 1
 Ziare Online

Primaria Mioveni

Primaria Bascov

Ziare
 
salubritate2000