1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Branşarea la reţeaua de apă şi racordarea la reţeaua de canalizare a imobilelor din aria Apă Canal 2000 Piteşti

bransare acpSocietatea Apă Canal 2000 SA Piteşti, operator regional al serviciilor de apă şi de canalizare în judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă că branşarea la reţeaua de apă şi racordarea la reţeaua de canalizare a imobilelor din aria de operare se realizează în conformitate cu legislaţia specifică în domeniu şi cu Regulamentul consolidat şi armonizat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale ADIA, judeţul Argeş, care cuprinde următoarele prevederi:

Branşarea tuturor utilizatorilor de apă, persoane fizice sau juridice, la reţelele de alimentare cu apă se poate face doar în baza avizului definitiv, eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de execuţie.

Executarea lucrărilor de reparaţii, modernizări, extinderi pentru alimentarea cu apă şi canalizare, inclusiv a branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare, se va face numai după obţinerea autorizaţiei de construire şi a certificatului de urbanism, acte solicitate şi eliberate în condiţiile legii beneficiarului lucrării respective, documente care vor avea la bază avizul definitiv al Operatorului.

Orice utilizator care doreşte să sa branşeze/racordeze la reţeaua publică de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să depună la Operator o Comandă pentru întocmire proiect tehnic şi ulterior o Comandă de execuţie lucrare branşament apă şi/sau racord canalizare.

Comanda pentru întocmire proiect tehnic se va depune împreună cu următoarele documente:

a) act(e) de identitate proprietar(i) sau reprezentant firmă
b) act de proprietate / închiriere / moştenire şi acord proprietar în cazul închirierii (scris - dacă proprietarul este persoană juridică sau notarial - între persoane fizice)
c) plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă
d) adeverinţă cu număr stradal, dacă este cazul
e) breviar de calcul pentru debitul şi presiunea necesare în punctul de branşare (pentru persoane juridice)
f) certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi certificat de înregistrare fiscală (pentru persoane juridice)
g) act constitutiv în cazul persoanelor juridice şi menţionarea codului IBAN
h) dovadă achitare contravaloare aviz(e) şi proiect(e)
i) alte documente solicitate de operator, astfel:

- pentru utilizatorii persoane fizice memoriul tehnic privind necesarul de apă va fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere prin care utilizatorul va declara: totalitatea suprafeţelor construite şi neconstruite, numărul de persoane ce locuiesc în imobil şi/sau nr. animalelor domestice mari (porci, vaci, cai), numărul punctelor de consum la adresa imobilului precum şi dacă deţine surse proprii de alimentare cu apă, pentru a determina consumul pe baza normelor medii şi dimensiunile corespunzătoare branşamentului; în plus solicitantul va specifica dacă doreşte debit suplimentar, scopul şi cantitatea, fiind excluse debitele pentru agricultură.
- pentru dezvoltatorii de locuinţe vor fi solicitate aceleaşi documente ca şi utilizatorilor persoane juridice, la care se adaugă memoriul tehnic privitor la necesarul de apă QMED, QMIN, QMAX.

Persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea în incinte şi clădiri comune, indiferent de destinaţia acestora, au obligaţia să fie branşate la reţeaua de apă prin branşament individual contorizat.

Persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţi cu impact asupra mediului în incinte şi clădiri comune, indiferent de destinaţia acestora, au obligaţia sa fie racordate la reţeaua de canalizare prin racord individual cu cămin/punct de control pentru monitorizare calitate apă uzată, acolo unde operatorul o cere.

La solicitarea avizului de racordare, în vederea evacuării apelor uzate, utilizatorul va pune la dispoziţie date asigurate de un proiectant autorizat, respectiv breviare de calcul cu estimări ale debitelor şi compoziţiei apelor uzate care urmează a fi evacuate în canalizarea localităţii, prezentând buletine de analiză a compoziţiei şi cronograma debitelor de ape uzate.

Racordarea de noi utilizatori la reţeaua de canalizare se face numai de către personalul autorizat, după un proiect aprobat de operator, şi poate fi efectuată în unul dintre următoarele moduri:

- utilizând căminul de vizitare atunci când noul racord este amplasat la o cotă ridicată, iar curgerea se asigură gravitaţional sau, când racordul este la cotă joasă, se va asigura pomparea apei;
- prin realizarea unui cămin nou pe canalul de serviciu.

Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti reaminteşte că execută lucrări de branşare/racordare numai la limita de proprietate, urmând ca fiecare beneficiar să efectueze lucrarea pe domeniul privat numai cu firme specializate în lucrări de apă şi canalizare, autorizate conform actelor normative în vigoare. Se impune ca instalaţiile interioare să corespundă standardelor în vigoare şi să nu constituie un impediment pentru distribuţia apei potabile sau un pericol pentru branşament. O lucrare realizată necorespunzător poate afecta grav calitatea apei şi poate pune în pericol sănătatea consumatorilor alimentaţi din acel branşament.

Realizarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare fără avizul societăţii Apă Canal 2000 SA este clandestină şi atrage răspunderea atât pentru utilizator cât şi pentru executantul lucrării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Lactate Brădet vă urează Sărbători fericite! Învierea Domnului să vă încălzească sufletele, să vă lumineze zilele şi să vă deschidă inimile spre iubire, credință și iertare. Hristos a Înviat! Director general, Marius Badea
Robert Tudorache: A fost făcut un pas important în concretizarea proiectului ALFRED Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Robert Tudorache, a participat, miercuri, 14 martie, la semnarea unui Memorandum de Înțelegere între SN Nuclearelectrica SA și Parteneriatul pentru Cercetare și Educatțe pentru Sisteme Nucleare Avansate („CESINA"), reprezentat de Institutul pentru Cercetări Nucleare ...
Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea, zeci de lucrări pe cursurile de apă în anul 2018 Primăvara 2018 a început cu provocări pentru Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea, din cauza fenomenelor meteorologie și hidrologice extreme. Zăpezile topite brusc au crescut debitele și nivelurile pe râuri și în lacurile de acumulare fiind nevoie de intevențiile Formațiilor de Intervenție Rapidă în ju...
Problemele din domeniul gopodăririi apelor, analizate la  ședința Comitetului de Bazin Argeș – Vedea Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea a organizat în municipiul Târgoviște, în cadrul Instituției Prefectului Dâmbovița, ședința festivă a Comitetului de Bazin Argeș – Vedea cu tema Zilei Mondiale a Apei. În contextual situației actuale, când topirea bruscă zăpezii a generat probleme pe cursurile de a...
Deputatul Andrei Gerea: Ne preocupă crearea unui context favorabil mediului de afaceri Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea a reiterat prioritățile pe care ALDE le are în guvernul Dăncilă. Deputatul de Argeș a subliniat că obiectivul ALDE rămâne susținerea mediului de afaceri, debirocratizarea și reducerea numărului de taxe. "Scăderea TVA se dorește a fi făcută în 2019. Noi vom insista pe anumit...
Andrei Gerea: Gazoductul BRUA, dovada că ALDE susține concret proiectele vitale pentru dezvoltarea R... Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea a salutat reușita ministerului Energiei pentru semnarea contractului pentru construcția primei faze a gazoductului BRUA. Conducta va lega reţelele de gaze din Bulgaria, România, Ungaria şi Austria. BRUA va străbate teritoriul României pe o distanţă de 528 de kilometri, de la...
Piaţa Dacia din Mioveni, program special pentru minivacanţa de 1 Decembrie Primăria orașului Mioveni informează că în preajma Zilei Naţionale programul de funcționare a Pieței Agroalimentare "Dacia" va fi unul special: Joi, 30 noiembrie - program până la ora 15.00Vineri, 1 decembrie - închis Programul va reveni la normal începând de sâmbătă, 2 decembrie 2017.
Secretarul de stat Robert Tudorache ne asigură: România dispune de necesarul de gaze natural România dispune de necesarul de gaze naturale care să deservească populația țării, în cazul iernii care se apropie. Deși există voci care susuțin că România nu ar face față cu alimentarea cu gaze naturale a populației, în cazul unei ierni grele, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Robert Tudorache, a ...
Branşarea la reţeaua de apă şi racordarea la reţeaua de canalizare a imobilelor din aria Apă Canal 2... Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti, operator regional al serviciilor de apă şi de canalizare în judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă că branşarea la reţeaua de apă şi racordarea la reţeaua de canalizare a imobilelor din aria de operare se realizează în conformitate cu legislaţia specifică în domeniu şi cu Reg...
Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea a organizat ultimul Comitet de Bazin din acest an Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea a organizat joi, 23 noiembrie, ultima ședință a Comitetului de Bazin Argeș – Vedea, din acest an. Condusă de subprefectul județului Argeș, Gabriel Stoian, întâlnirea a avut pe ordinea de zi subiecte de interes atât pentru administratorii resurselor de apă cât și pen...
 
salubritate 1
 Ziare Online

Primaria Mioveni

Primaria Bascov

Ziare
 
salubritate2000