1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Branşarea la reţeaua de apă şi racordarea la reţeaua de canalizare a imobilelor din aria Apă Canal 2000 Piteşti

bransare acpSocietatea Apă Canal 2000 SA Piteşti, operator regional al serviciilor de apă şi de canalizare în judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă că branşarea la reţeaua de apă şi racordarea la reţeaua de canalizare a imobilelor din aria de operare se realizează în conformitate cu legislaţia specifică în domeniu şi cu Regulamentul consolidat şi armonizat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale ADIA, judeţul Argeş, care cuprinde următoarele prevederi:

Branşarea tuturor utilizatorilor de apă, persoane fizice sau juridice, la reţelele de alimentare cu apă se poate face doar în baza avizului definitiv, eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de execuţie.

Executarea lucrărilor de reparaţii, modernizări, extinderi pentru alimentarea cu apă şi canalizare, inclusiv a branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare, se va face numai după obţinerea autorizaţiei de construire şi a certificatului de urbanism, acte solicitate şi eliberate în condiţiile legii beneficiarului lucrării respective, documente care vor avea la bază avizul definitiv al Operatorului.

Orice utilizator care doreşte să sa branşeze/racordeze la reţeaua publică de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să depună la Operator o Comandă pentru întocmire proiect tehnic şi ulterior o Comandă de execuţie lucrare branşament apă şi/sau racord canalizare.

Comanda pentru întocmire proiect tehnic se va depune împreună cu următoarele documente:

a) act(e) de identitate proprietar(i) sau reprezentant firmă
b) act de proprietate / închiriere / moştenire şi acord proprietar în cazul închirierii (scris - dacă proprietarul este persoană juridică sau notarial - între persoane fizice)
c) plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă
d) adeverinţă cu număr stradal, dacă este cazul
e) breviar de calcul pentru debitul şi presiunea necesare în punctul de branşare (pentru persoane juridice)
f) certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi certificat de înregistrare fiscală (pentru persoane juridice)
g) act constitutiv în cazul persoanelor juridice şi menţionarea codului IBAN
h) dovadă achitare contravaloare aviz(e) şi proiect(e)
i) alte documente solicitate de operator, astfel:

- pentru utilizatorii persoane fizice memoriul tehnic privind necesarul de apă va fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere prin care utilizatorul va declara: totalitatea suprafeţelor construite şi neconstruite, numărul de persoane ce locuiesc în imobil şi/sau nr. animalelor domestice mari (porci, vaci, cai), numărul punctelor de consum la adresa imobilului precum şi dacă deţine surse proprii de alimentare cu apă, pentru a determina consumul pe baza normelor medii şi dimensiunile corespunzătoare branşamentului; în plus solicitantul va specifica dacă doreşte debit suplimentar, scopul şi cantitatea, fiind excluse debitele pentru agricultură.
- pentru dezvoltatorii de locuinţe vor fi solicitate aceleaşi documente ca şi utilizatorilor persoane juridice, la care se adaugă memoriul tehnic privitor la necesarul de apă QMED, QMIN, QMAX.

Persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea în incinte şi clădiri comune, indiferent de destinaţia acestora, au obligaţia să fie branşate la reţeaua de apă prin branşament individual contorizat.

Persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţi cu impact asupra mediului în incinte şi clădiri comune, indiferent de destinaţia acestora, au obligaţia sa fie racordate la reţeaua de canalizare prin racord individual cu cămin/punct de control pentru monitorizare calitate apă uzată, acolo unde operatorul o cere.

La solicitarea avizului de racordare, în vederea evacuării apelor uzate, utilizatorul va pune la dispoziţie date asigurate de un proiectant autorizat, respectiv breviare de calcul cu estimări ale debitelor şi compoziţiei apelor uzate care urmează a fi evacuate în canalizarea localităţii, prezentând buletine de analiză a compoziţiei şi cronograma debitelor de ape uzate.

Racordarea de noi utilizatori la reţeaua de canalizare se face numai de către personalul autorizat, după un proiect aprobat de operator, şi poate fi efectuată în unul dintre următoarele moduri:

- utilizând căminul de vizitare atunci când noul racord este amplasat la o cotă ridicată, iar curgerea se asigură gravitaţional sau, când racordul este la cotă joasă, se va asigura pomparea apei;
- prin realizarea unui cămin nou pe canalul de serviciu.

Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti reaminteşte că execută lucrări de branşare/racordare numai la limita de proprietate, urmând ca fiecare beneficiar să efectueze lucrarea pe domeniul privat numai cu firme specializate în lucrări de apă şi canalizare, autorizate conform actelor normative în vigoare. Se impune ca instalaţiile interioare să corespundă standardelor în vigoare şi să nu constituie un impediment pentru distribuţia apei potabile sau un pericol pentru branşament. O lucrare realizată necorespunzător poate afecta grav calitatea apei şi poate pune în pericol sănătatea consumatorilor alimentaţi din acel branşament.

Realizarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare fără avizul societăţii Apă Canal 2000 SA este clandestină şi atrage răspunderea atât pentru utilizator cât şi pentru executantul lucrării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Programul Operațional Regional 2014-2020 în Sud Muntenia, reperele dezvoltării locale la nivelul jud... Programul Operațional Regional 2014 – 2020 în Sud Muntenia, reperele dezvoltării locale la nivelul județului Argeș Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Organism Intermediar al Programului Operațional regional 2014 – 2020 (POR), are ca principal obiectiv al activității implementarea Programului c...
LOCURI DE MUNCĂ ÎN ARGEŞ! Află care sunt posturile vacante FIRMĂ DE COLECTARE A DEȘEURILOR RECICLABILE ANGAJEAZĂ: - Șofer- Motostivuitorist- Muncitori necalificaţi Se oferă condiții de muncă avantajoase. Pentru mai multe detalii puteţi suna la numărul de telefon: 0761.348.900
Apă Canal, anunţ despre protejarea instalaţiilor de apă pe timpul iernii Societatea APĂ CANAL 2000 S.A. reaminteşte utilizatorilor serviciului de alimentare cu apă că odată cu sosirea sezonului rece este necesar a se lua măsuri de prevenire pentru preîntâmpinarea îngheţării componentelor instalaţiei de alimentare cu apă. Astfel, în conformitate cu Regulamentul consolidat şi armon...
Apă Canal sistează lucrările de racordare la reţeaua de apă şi de canalizare, în perioada cu tempera... SC Apă Canal 2000 SA Piteşti aduce la cunoştinţă că la Ghişeul Unic al societăţii nu se mai primesc comenzi de execuţie a branşamentului la reţeaua de apă/ racordului la reţeaua de canalizare, în cazul în care lucrările afectează domeniul public, pe perioada în care se înregistrează temperaturi scăzute, care ...
Servicii Edilitare Mioveni, pregătită pentru deszăpezire Activitatea de deszăpezire, prevenire și combatere a poleiului este asigurată de către Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni, împreună cu toate forțele implicate în acest proces: Primăria orașului Mioveni, Poliția Locală, S.V.S.U Mioveni, cu cele 30 de utilaje dotate cu echipamente specifice, revizuite...
Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea a achiziționat o dragă amfibie multifuncțională Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea a achziționat în această toamnă un utilaj multifuncțional pentru realizarea lucrărilor de întreținere a cursurilor de apă și a lacurilor de acumulare. Este vorba desprea o dragă amfibie multifuncțională, un utilaj necesar în activitatea de ecologizare, curățare, înt...
Regularizare pârâu Vârtej  în Băbana și Amenajare albie pârâu Valea Copacilor, la Costești, două din... În această primăvară Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea a demarat lucrările de regularizare a pârâului Vârtej, afluent al râului Cotmeana, în localitatea Băbana, județul Argeș. Viiturile înregistrate în ultimii ani pe pârâul Vârtej, au produs pagube materiale importante prin inundarea mai multor gosp...
Consolidarea podului barajului Pitești - Prundu la final, circulația a fost reluată Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea a cuprins în proiectele pentru acest an, reabilitarea podului barajului Prundu – Pitești, cu o valoare de aproximativ 1 750 000 lei (fară tva). Lucrările au fost demarate în luna iunie a acestui an termenul de finalizare fiind 22 decembrie 2018. Până la aceasta dată...
Stradă ca-n Austria în satul argeşean Borleşti Într-o Românie cu sate în care drumurile sunt pline de gropi şi noroi, avem şi locuri desprinse parcă din altă lume. Este vorba de satul argeşean Borleşti, care se mândreşte cu o stradă care poate concura cu cele din ţările civilizate din vestul Europei. Cei care străbat şoseaua ce leagă Piteştiul de Curtea ...
La Mioveni, impozitele şi taxele locale pot fi achitate şi online Contribuabilii din Mioveni, trebuie să ştie că impozitele şi taxele locale pot fi achitate şi online. Plata se poate face utilizând cardul bancar, accesând site-ul www.ghiseul.ro, secţiunea plata cu autentificare şi selectând "Primăria oraşului Mioveni" din lista de instituţii. Plata taxelor şi impozitelor, ...
Adrstanga
Argos
Salubris
 
salubritate 1
 Ziare Online

Primaria Mioveni

Primaria Bascov

Ziare
 
salubritate2000