1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Deversarea apelor menajere în reţelele de canalizare pluvială şi vidanjarea în zonele în care există reţea de canalizare sunt interzise!

apa canal siglaArticol publicat de ARGESFOCUS.RO - luni, 26 iunie 2021

SC Apă Canal 2000 SA Piteşti aduce la cunoştinţă utilizatorilor serviciului de alimentare cu apă din aria de operare a societăţii şi celor care utilizează apa din alte surse asupra obligativităţii respectării normelor în vigoare privind protecţia mediului, respectiv:

– Să se racordeze la sistemul de canalizare existent în zonă şi pentru care există soluţii tehnice de racordare, în mod gravitaţional sau prin pompare;
– În localităţile unde nu există reţele de canalizare, până la realizarea lor, utilizatorii sunt obligaţi să colecteze apa uzată în bazine etanş vidanjabile sau staţii de epurare care sunt construite şi exploatate astfel încât să nu se aducă prejudicii mediului şi stării de sănătate a populaţiei. În acest sens, se vor încheia contracte de vidanjare cu operatorul SC Apă Canal 2000 SA sau cu un alt agent economic autorizat care a obţinut de la operator acceptul privind locul şi condiţiile de evacuare a apelor uzate provenite din procesul de vidanjare.
– Utilizatorii racordaţi la reţeaua de canalizare fără relaţie contractuală sunt obligaţi să se prezinte la Ghişeul Unic al societăţii, situat în municipiul Piteşti, b-dul I.C. Brătianu, nr. 24A, pentru intrare în legalitate.

Deversarea apelor uzate menajere în reteaua de canalizare pluvială este strict interzisă!

Neconformarea utilizatorilor într-un interval de maximum 30 de zile, atrage după sine amenzi contravenţionale aplicate de instituţiile abilitate, mergând chiar până la sistarea serviciului de alimentare cu apă.

Pentru evitarea oricăreia dintre aceste sancţiuni, rugăm utilizatorii să dea curs solicitărilor noastre de racordare la sistemul public de canalizare, prin încheierea unui contract cu operatorul serviciului.

Obligativitatea racordării la reţeaua de canalizare este prevazută în Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, din care menţionăm următoarele prevederi:
• Art. 31. pct. (14) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înfiinţate, dacă aceştia nu deţin staţii de epurare avansată care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.
• Art. 39. pct. (5) Constituie contravenţie nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31 pct. (14) şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.
• Art. 40. pct. (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 39 pct. (5) se face de către personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu.

De asemenea, potrivit art. 16, lit. d1, din Legea apelor nr. 107/1996, „Pentru protejarea resurselor de apă se interzice evacuarea de ape uzate epurate şi/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri‟.

În vederea identificării posibilelor deversări necontrolate de ape uzate menajere, SC Apă Canal 2000 SA va continua campania de verificare în toate localităţile din aria sa de operare, împreună cu celelalte autorităţi competente în domeniu.

Peste o săptămână, are loc campania de colectare a deșeurilor voluminoase și DEEE! Articol publicat de ARGESFOCUS.RO - vineri, 24 septembrie 2021 Primăria Municipiului Pitești și Salubritate 2000 SA reamintesc cetățenilor că joi, 30.09.2021, locuitorii municipiului Pitești pot depune deșeurile voluminoase, precum și deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) în containerele...
Bradu: Se oprește curentul electric Articol publicat de ARGESFOCUS.RO - miercuri, 22 septembrie 2021 Distribuţie Energie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai...
Apă Canal: Lucrările pe bulevardul Republicii continuă și azi Articol publicat de ARGESFOCUS.RO - vineri, 17 septembrie 2021 SC Apă Canal 2000 SA Pitești anunță că, din cauza complexității lucrărilor necesare pentru execuția proiectului „Branșament apă municipiul Pitești, B-dul Republicii, nr. 92 (Grădinița cu program prelungit nr. 4)“, acestea nu au fost finalizate în...
Joi, 30 septembrie - Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase și DEEE, în Pitești! Articol publicat de ARGESFOCUS.RO - joi, 16 septembrie 2021   S.C. Salubritate 2000 S.A. reamintește piteștenilor că peste două săptămâni se va desfășura campania de colectare a deșeurilor voluminoase și DEEE.   În data de 30.09.2021, până la ora 15:00, locuitorii municipiului Pitești pot depu...
Sistarea furnizării apei potabile în municipiul Piteşti, zona Centru, în data de 16 septembrie 2021 Articol de ARGESFOCUS – Publicat joi, 16 septembrie 2021 Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti va sista furnizarea apei potabile în municipiul Piteşti, astăzi 16.09.2021, între orele 11 - 17, fiind afectaţi următorii utilizatori din zona Centru: • B-dul Republicii, Pasajul Doina şi Ion Aldea Teodorovici, Str...
Se anunță sistarea furnizării apei potabile joi, 9 septembrie, în Pitești - zona Centru Articol publicat de ARGESFOCUS.RO - marți, 7 septembrie 2021 Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti va sista furnizarea apei potabile în municipiul Piteşti, joi, 09 septembrie 2021, în intervalul orar 9:00 - 14:00, fiind afectaţi următorii utilizatori din zona Centru: - B-dul Republicii, Pasajul Doina şi Ion ...
Colectarea deșeurilor reciclabile din sticlă! Articol publicat de ARGESFOCUS.RO - vineri, 4 septembrie În data de 01.09.2021, s-au golit containerele clopot destinate colectării deșeurilor reciclabile din sticlă, din cartierele Banat, Expo-Parc și Eremia Grigorescu, iar rezultatul este îmbucurător. Datorită implicării cetățenilor, au fost colectate ieri...
PITEȘTI: CAMPANIE DE COLECTARE GRATUITĂ A DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE Articol publicat de ARGESFOCUS.RO - joi, 2 septembrie 2021 Primăria Municipiului Pitești, prin Salubritate 2000 SA, organizează, în data de 30.09.2021, o campanie de colectare, gratuită, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Locuitorii municipiului Pitești pot depune deșeurile de echipamente...
Posibil disconfort olfactiv în cartierul Prundu Articol publicat de ARGESFOCUS.RO - luni, 30 august 2021 SC Apă Canal 2000 SA aduce la cunoştinţă publică că începând cu data de 01.09.2021, în zona riverană Staţiei de Epurare Piteşti, situată în cartierul Prundu, există posibilitatea apariţiei unui disconfort produs de mirosuri caracteristice nămolului des...
Colectarea deșeurilor reciclabile din cartierele Banat, Expo-Parc și Eremia Grigorescu! Articol publicat de ARGESFOCUS.RO - luni, 30 august 2021 Joi, 26 august, a fost zi de golire a containerelor clopot, destinate colectării deșeurilor reciclabile din plastic/metal, din cartierele Banat, Expo-Parc și Eremia Grigorescu. Rezultatele sunt, și de această dată, îmbucurătoare. Datorită implicării c...
Dispeceratsedc
Libelonou
Logodaciamioveni
Logosedc
 
salubritate 1
 Ziare Online

Primaria Mioveni

Primaria Bascov

Ziare
 
salubritate2000